miércoles, 23 de febrero de 2011

EL SEU DEMÀ ÉS AVUI

CAMPANYA 2011 DE MANS UNIDESL´any 2011 Mans Unides celebra la campanya 52. L´objectiu d´enguany és el 4art ODM, que pretén reduir la mortalitat infantil, és a dir, nens menors de 5 anys. Sabem que la pobresa és al territori idoni per les injustícies i les calamitats que afecten a tres quartes parts de la humanitat. En la mesura que aconseguim reduir els nivells de pobresa, analfabetisme, malaltia i desnutrició, podem posar les bases per reduir moltes de les causes que provoquen la mortalitat infantil. Les intervencions que es facin en aquesta etapa primària de la vida són decisives no només per a la supervivència dels nens sinó per al seu creixement futur.LES XIFRES DE LA VERGONYA

  • Segons UNICEF, al voltant de 29.000 nens menors de 5 anys moren tots els dies (21 per minut), per causes que es podrien evitar fàcilment.


  • Són 11 milions de morts de nens a l´any, dels quals 4 milions moren en la primera setmana de vida. Gran part de la mortalitat infantil ocorre en els primers 28 dies de vida. El nen que supera el primer mes de vida té més probabilitat de sobreviure.


  • Un 70% mor a causa de 6 trastorns: diarrea, paludisme, pneumònia, infeccions neonatals, part prematur o falta d´oxígen en néixer. Altres morts són per sida, xarampió i tètanus. La desnutrició (de la mare i del nen) , la falta d´aigua potable i sanejament contribueixen a la meitat de totes aquestes morts infantils. Un nen d´Etiòpia té 30 vegades més probabilitats de morir abans de complir 5 anys, que un nen d´Europa occidental.


  • Les majors taxes es registren a l´Àfrica subsahariana i l´Àsia meridional. De fet, és a l´Àfrica subsahariana on, el 2007, gairabé un de cada set nens moria abans dels 5 anys.


  • La majoria de les morts infantils són evitables a través de mesures gens sofisticades, basades en accions eficaces, econòmiques i senzilles com: vacunes, antibiòtics, suplements nutricionals, mosquiteres tractats amb insecticida, lactància materna i atenció familiar.


  • El problema és tan seriós i afecta tan profundament al desenvolupament dels pobles que, quan l´any 2000, les Nacions Unides van aprovar els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil.leni, van dedicar un d´ells a això, plantejant-se la meta de reduir les xifres de mortalitat infantil en 2/3 parts abans del 2015.No hay comentarios:

Publicar un comentario